Citati O Braku

Brak je preporučeno pismo, obično pogrešno adresirano, koje je interesantno samo dok je zatvoreno.