Niko ne može napredovati kad se…

Niko ne može napredovati kad se koleba između dve stvari.