Baltazar Gracian citat

Baltazar Gracian citat

Velik je onaj koji se nikad ne prepušta prolaznim dojmovima.