Andro Vid Mihičić citat

Andro Vid Mihičić citat

Teško je gaziti zemlju bez uporišta u oblacima. Samo tragači otkrivaju istinu, blago, sebe i svjetove.