Aforizmi

Rat je vođenje politike u redukovanim uslovima.