Još se nitko nije našao kome bi…

Još se nitko nije našao kome bi bilo dosta ono što ima.