Divljaci se uzajamno proždiru, a…

Divljaci se uzajamno proždiru, a pitomi se uzajamno varaju.