Shvati da se najkruće drveće najlakše slomi, dok…

Shvati da se najkruće drveće najlakše slomi, dok bambus ili loza preživljavaju savijajući se uz vetar.