Ko god se osramoti zbog istine, bolji je…

Ko god se osramoti zbog istine, bolji je od onog koji dobije čast zbog pogrešnog.