Oni koji se mogu odreći malo vlastitih sloboda da bi…

Oni koji se mogu odreći malo vlastitih sloboda da bi postigli malo privremene vlastite sigurnosti ne zaslužuju ni slobodu ni sigurnost.