Svako poseduje onoliko taštine koliko…

Svako poseduje onoliko taštine koliko mu fali razuma.