Perfekcija misli i konfuzija ciljeva je…

Perfekcija misli i konfuzija ciljeva je izgleda naš najveći problem.