Još u mladosti treba da odsječeš štap na koji…

Još u mladosti treba da odsječeš štap na koji ćeš se oslanjati u starosti.