Dovoljno je laži jednom čoveku ako…

Dovoljno je laži jednom čoveku ako prenosi sve što čuje.