Lepota nije u licu; lepota je…

Lepota nije u licu; lepota je svetlost u srcu.