Dete je plod srca i jedan od…

Dete je plod srca i jedan od mirisnih rajskih cvetova.