Više je gladi u svetu za ljubavlju i poštovanjem…

Više je gladi u svetu za ljubavlju i poštovanjem, nego za hlebom.