Ja bih postao hrišćanin kad bi hriršćani bili…

Ja bih postao hrišćanin kad bi hriršćani bili hrišćani sva dvadeset i četiri časa dnevno.