Nikad ne slušajte one koji loše govore o drugima, a…

Nikad ne slušajte one koji loše govore o drugima, a dobro o vama.