Testis unus, testis nullus!

Testis unus, testis nullus! – Jedan svedok nikakav svedok!