Prezirem rasizam jer ga smatram varvarstvom, bez obzira…

Prezirem rasizam jer ga smatram varvarstvom, bez obzira da li dolazi od crnog ili belog čoveka.