Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok…

Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan.