Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko…

Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da izdržiš samoću.