Što manje ljudi znaju o lošim delima drugih ljudi, tim…

Što manje ljudi znaju o lošim delima drugih ljudi, tim strožiji su prema samim sebi.