Ako prilike čine čoveka onda…

Ako prilike čine čoveka onda valja prilike učiniti ljudskima.