Kad lisica ne može dohvatiti grožđe, ona…

Kad lisica ne može dohvatiti grožđe, ona kaže da je nezrelo.

Objavljeno
Kategorizirano kao Ostalo Označeno