Ostali Citati

Stradanje i grijeh se upotpunjuju kao kalup i njegov odljevak.