Ostali Citati

Ne možemo svi biti gospodari, niti se sve gospodare može istinski slediti.