Motivacioni Citati

Još uvek smo gospodari naše sudbine. Još uvek smo kapetani naših duša.