Motivacioni Citati

Veliki duhovi su uvek nailazili na nasilno protivljenje osrednjih umova.