Motivacioni Citati

Pesimista vidi poteškoće u svakoj šansi. Optimista vidi šansu u svakoj poteškoći.