Kineske Poslovice

Vrana je svuda podjednako crna.