Kineske Poslovice

Život je samo most. Ne gradi kuću na mostu.