Hans Magolius citat

Hans Magolius citat

Samo na površini mirne vode stvari se odražavaju u pravu obliku. Samo u smirenu umu dolazi do valjane percepcije svijeta.