Geoffrey Chaucer citat

Geoffrey Chaucer citat

Ljudi koje izjeda krivnja misle da se svaki razgovor odnosi na njih.