Francesco Domenico Guerazzi citat

Francesco Domenico Guerazzi citat

Kad me napadnu misli puke taštine ili kad mi duh smuti zavist, uputim se prema maloj uzvisini gdje se nalazi groblje moga grada.