Evagrije citat

Evagrije citat

Uvijek imaj na umu svoju smrt i ne zaboravi na vječni sud. Tako grijeh neće ući u tvoju dušu.