Elie Faure citat

Elie Faure citat

Umjetnost je, kao i ljubav, strahovito nekorisna i strahovito važna.