Eldrige Cleaver citat

Eldrige Cleaver citat

Cijena mržnje na drugo biće je manje ljubavi za sebe same.