Dwight Eisenhower citat

Dwight Eisenhower citat

Intelektualac je osoba koja rabi više riječi nego što je potrebno da bi rekla više nego što zna.