Diane Loomas citat

Diane Loomas citat

Prvo bih izgradila samopoštovanje, a tek onda kuću. Manje bih podučavala o ljubavi prema moći, a više o moći ljubavi.