Citati O Skromnosti

Ko traži odlikovanje, nije ga zaslužio, a ko ga je zaslužio, njemu nije potrebno.