Citati O Narodu

Zloba i dobrota jednoga naroda su produkt prilika u kojima on živi i razvija se.