Citati O Liderstvu

Nijedan čovek nije dovoljno dobar da bi vladao drugim čovekom bez njegove saglasnosti.