Citati O Državi

Jedina stabilna država je ona u kojoj su svi muškarci jednaki pred zakonom.