Citati O Bogu

Božja volja se vrši u svakom trenutku, svuda i u svemu.