Charles Bernard Renouvier citat

Charles Bernard Renouvier citat

Čovjek pravde mora strast podrediti razumu; ako je njegovo srce hladno, pružat će tužan prizor, ako i on voli, doimat će se plemenitim.