Byron White citat

Byron White citat

Svrha prvoga amandmana jest sačuvati nesputano tržište ideja u kojim će istina konačno prevladati.