Brandon Bays citat

Brandon Bays citat

Upravo u samoj srži bilo koje emocije napazi se mir. Mir s velikim M. Konačni mir.