Bieberle Huter citat

Bieberle Huter citat

Budite ljudi koji posvuda nalaze radost i darivaju je.